Phone: 0535-2636602

Principal

Dr Subhash Chandra Srivastava

Faculty of Arts

Department of Hindi

 1. Dr Sadhna Tripathi (HoD)
 2. Dr Vinay Singh
 3. Dr Anita Pal
 4. Mrs Ekta

Department of Sanskrit

 1. Dr Sandeep Mishra

Department of Sociology

 1. Dr Ram Pravesh Tiwari (HoD)
 2. Dr Sandeep Singh
 3. Ms Anamika Benu

Department of Education

 1. Mr Vishnu Pratap Sngh ( HoD)
 2. Mrs Neelima Chaudhary
 3. Mr. Shiva Kant

Department of English

 1. Mr KB Gaur (HoD)
 2. Mr Durgesh Narain Tripathi
 3. Km Sukirti

Department of Political Science

 1. Dr (Ms) Kalpana Srivastava (Chief Proctor)
 2. Dr Vishnu Chandra Srivastava

Department of Economics

 1. Mr Umapati Tripathi (HoD)
 2. Dr Mrs Malti Singh

Department of Home Science

 1. Dr Amita Khubele (HoD)
 2. Dr Shubrata Saxena
 3. Mrs Archana Dwivedi
 4. Mrs Bhawna Shukla
 5. Mrs Rama Rashmi

Department of Ancient Indian History

 1. Dr Purneshwari Dwivedi

Deparment of Library Science

 1. Mr Brajesh Srivastava
 2. Km Sushmita

Faculty of Science

Department of Chemistry

 1. Dr Rakesh Kumar
 2. Dr Amit Kumar
 3. Dr Nand Kishor Sahu

Department of Zoology

 1. Dr Satyendra Singh Rathore

Department of Botany

 1. Dr Shivkant Shukla

Industrial Microbilogy

 1. Dr Mamta Shukla

Department of Biotechnology

 1. Dr Pavan K. Srivastava

Department of Physics

 1. Dr Anil Gupta

 Department of Mathematics

 1. Dr Sambhav Singh
 2. Mr Ankit Srivastava

Department of Computer Application

 1. Mr Dileep Kumar

Faculty of Commerce

 1. Dr Mrs Shalini Srivastava (HoD)
 2. Dr Gopal Krishna Srivastava
 3. Dr Shishir Srivastava
 4. Dr Piyush Srivastava

Faculty of Teachers Education

 1. Dr Vinita Srivastava
 2. Dr Amar Pratap Kanaujia
 3. Mr. Kamal Singh
 4. Mr. Jaya Singh Yadav
 5. Mr Shiv Murti Yadav
 6. Mr. Indu Kumar Tiwari
 7. Miss. Ekta Gupta
 8. Mr. Manoj Kumar
 9. Mr.Ravi Sanker Sahu
 10. Mr. Kamlesh Kumar Prajapati
 11. Mr. Devendra Singh
 1. Dr Pramod Kumar Bajpai (HoD)
 2. Mr Rajesh Kumar Yadav
 3. Mr Arun Kumar
 4. Mr Surya Prakash
 5. Dr. Ajay Kumar